За нас

Електронскиот медиум „Скопје1.мк“ е медиум од информативен карактер, чија цел е објавување информации за информирање на јавноста. Тимот од новинари и надворешни соработници кои професионално, објективно и непристрасно се стреми секојдневно да ги пренесува вестите до публиката, а пак тие да се во согласнот со Кодксот на новинарите и етичките стандарди на медиумите. Главниот фокус ќе биде насочен кон случувањата во Скопје, но и пошироко.

Производството на вести, „Скопје1.мк“ го прави самостојно, користејќи свои извори на информации. Исто така, преку јавно достапни сервиси ги пренесува ставовите и вестите од своите соработници. Освен вестите од информативната редакција, на медиумот се пласираат спортски, културни, забавни и едукативни вести.

Издавач на порталот „Скопје1.мк“ е Мегастар продукција.

Главен уредник:
Татјана Маленкова
skopjeeden@gmail.com

Е-маил контакт: admin@skopje1.mk

Маркетинг контакт: megastarprodukcija@gmail.com

 

 

 

 

 

To Top
Close