нед. Авг 18th, 2019

Скопје1.мк

види, слушни, прочитај

За нас

Електронскиот медиум „Скопје1.мк“ е платформа за вести од информативен карактер, чија цел е објавување информации за информирање на јавноста. Тимот од новинари и надворешни соработници – професионално, објективно и непристрасно се стреми секојдневно да ги пренесе вестите до публиката.

Производството на вести, „Скопје1.мк“ го прави самостојно, користејќи свои извори на информации. Исто така, преку јавно достапни сервиси ги пренесува ставовите и вестите од своите соработници. Освен вестите од информативната редакција, на медиумот се пласираат спортски, културни, забавни и едукативни вести.

Издавач на порталот „Скопје1.мк“ е Мегастар продукција.

Главен уредник:
Татјана Караџова – Маленкова
edenskopje@gmail.com

Редакција:
Весна Баштованска
Сара Пештерска
Гордан Караџиски

Техника:
Мегастар продукција

Е-маил контакт: admin@skopje1.mk

Маркетинг контакт: megastarprodukcija@gmail.com / edenskopje@gmail.com

 

 

 

 

 

Close