Македонија

Национална радиодифузија потрошила над 80.000 денари за пакетчиња

Одделението за јавни набавки во ЈП Национална радиодифузија – Скопје информираше дека при објава на Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во ставката новогодишни пакетчиња има направено ненамерна грешка во вредноста на склучениот договори со ДДВ.

„За таа цел е направена корекција во Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во која е внесена вредноста на реално потрошени средства во изност од 80.900,00 ден“, велат од ЈП Национална радиодифузија.

To Top