ЕУ ќе поставува кабел за интернет-сообраќај под Црното Море

ЕУ ќе поставува кабел за интернет-сообраќај под Црното Море
На почеток