„Ги слушам тие сироти деца како плачат“, сведок на масакрот

„Ги слушам тие сироти деца како плачат“, сведок на масакрот
На почеток