Италијанската премиерка се обложува дека Украина ќе ја победи Русија

Италијанската премиерка се обложува дека Украина ќе ја победи Русија
На почеток