Дедо на девојче убиено во масакрот се јави во емисија:

Дедо на девојче убиено во масакрот се јави во емисија:
На почеток