Твитер ги објави предизборните наредби наредбите од турскиот суд

Твитер ги објави предизборните наредби наредбите од турскиот суд
На почеток