Големи поплави во западна Босна, стотици куќи под вода, жителите

Големи поплави во западна Босна, стотици куќи под вода, жителите
На почеток