4-годишно дете го застрела својот 1-годишен брат во САД

4-годишно дете го застрела својот 1-годишен брат во САД
На почеток