Американски сенатори предлагаат закон за укинување на новиот СТАРТ

Американски сенатори предлагаат закон за укинување на новиот СТАРТ
На почеток