СЗО: Светот изгуби скоро 337 милиони години од човечките животи

СЗО: Светот изгуби скоро 337 милиони години од човечките животи
На почеток