Турција преговара за отстранување на пречките за плаќање за руските

Турција преговара за отстранување на пречките за плаќање за руските
На почеток