Отстранета опасноста од поплави во Италија, 10.000 луѓе се вратија

Отстранета опасноста од поплави во Италија, 10.000 луѓе се вратија
На почеток