(Видео) Проруската партија Вазраждане ги вандализира канцелариите на ЕУ во

(Видео) Проруската партија Вазраждане ги вандализира канцелариите на ЕУ во
На почеток