Децата се потсетија на песна која ја слушале со убиениот

Децата се потсетија на песна која ја слушале со убиениот
На почеток