Најбогатиот човек во еден ден изгубил над 10 милијарди долари

Најбогатиот човек во еден ден изгубил над 10 милијарди долари
На почеток