Натписи „УЧК“ на детско игралиште во селото Угљаре во Косово

Натписи „УЧК“ на детско игралиште во селото Угљаре во Косово
На почеток