(Видео) Автомобил се заби во резиденцијата на британскиот премиер

(Видео) Автомобил се заби во резиденцијата на британскиот премиер
На почеток