Медведев: Овој конфликт ќе трае многу долго, најверојатно со децении

Медведев: Овој конфликт ќе трае многу долго, најверојатно со децении
На почеток