Македонија

Спасовски: Миграциите не се ексклузивно национален проблем, справувањето мора да оди преку поширока хармонизирана нормативна рамка на ниво на ЕУ

Спасовски: Миграциите не се ексклузивно национален проблем, справувањето мора да оди преку поширока хармонизирана нормативна рамка на ниво на ЕУ

Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, учествуваше на панел-дискусија во рамките на Меѓународната школа за миграции со наслов „Хуманитарните аспекти на мешаните миграциски текови“, што во организација на Црвениот крст на Република Северна Македонија се одржува во Центарот за едукација на Црвениот крст во Струга.

Упатувајќи благодарност до Црвениот крст на Република Северна Македонија за поканата да учествува на панел-дискусија на две теми, „Миграцијата и влијанието врз домашното население и врз јавните институции“ и „Важноста на меѓуинституционалната соработка“, министерот Спасовски во своите две обраќања се осврна низ призмата на искуствата и согледувањата на Министерството за внатрешни работи во поглед на феноменот на миграцијата како институција што непосредно беше и е инволвирана во многу сегменти од проблематиката на миграциите. „Следствено, миграцискиот бран, кој во текот на 2015/2016 година ја зафати Европа, вклучително и нашата држава како незаобиколен дел од транзитниот коридор на таканаречената западнобалканска миграциска рута, сосема јасно се виде – покажувајќи низа слабости генерално во Европа – дека влијанието на таквиот, во последните неколку децении невиден егзодус на цивилно население, е крајно сериозно врз мноштвото општествени сфери – економската, безбедносната, здравствената, хуманитарната, социјалната и така натаму“, рече Спасовски додавајќи дека импактот на миграцијата врз домашната јавност и јавните институции е незаобиколен, но дали и какви ќе бидат резултатите од него најмногу ќе зависи од институционалната и од јавната подготвеност, од зрелоста и од функционалноста во давањето соодветен одговор.

„Всушност, во Европа, а и кај нас, во изминатите неколку години, токму повикувајќи се на искуствата од 2015/2016 година, се направија и донесоа многу концепциски, нормативни и институционални новини во насока на ефикасно превенирање на негативностите и проблемите што може да се продуцираат со миграциските токови. Дотолку повеќе што подготвеноста и успешното справување со миграциските проблеми веќе се наметнаа и како прашања од своевиден национален интерес. Речиси и да нема институција што во својот домен на работа не е засегната, во поголема или помала мера, сеедно, од појавата на миграциските движења. Тој заклучок е неоспорен, практично го доживеавме и видовме кај нас и во Европа пред неколку години“, рече Спасовски додавајќи дека секое општество мора да биде подготвено да прави точни процени за потенцијалите на евентуално нови мигрантски кризи, како и за потребните мерки, за институционалните и други капацитети што му стојат на располагање за да се искористат за анулирање какви било последици по нормалното општествено функционирање и сигурноста на своите граѓани.

Во однос на втората тема „Важноста на меѓуинституционалната соработка истакнувајќи го фактот дека во Европа, а и во Република Северна Македонија како нејзин составен дел, тргнувајќи од претходните искуства, министерот Спасовски истакна дека се дојде до заклучок дека миграциите не се ексклузивно национален проблем и дека справувањето со нив мора да оди преку една поширока хармонизирана нормативна рамка на ниво на Европската Унија, секако со уважување на различностите од аспект на миграциските фактори – како земји на транзит, земји на крајни дестинации и слично. „Од аспект на Министерството за внатрешни работи, ние изминативе години, во согласност со своите организациски, кадровски и финансиски капацитети и во тесна соработка со нашите партнери од ЕУ и САД, успеавме во повеќе сегменти да ги подобриме активностите, особено во делот на регистрацијата, евиденцијата, контролата и безбедноста на мигрантите, притоа водејќи сметка и за внатрешната безбедност на граѓаните на Република Северна Македонија, но и на регионалната и глобална безбедност“, истакна Спасовски.

Макфакс

На почеток