Македонија

НБРМ: Во август годишен раст од 10,1 отсто на вкупните депозити и од 6,4 отсто на вкупната кредитна поддршка

НБРМ: Во август годишен раст од 10,1 отсто на вкупните депозити и од 6,4 отсто на вкупната кредитна поддршка

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени 10,1 % како резултат на зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку поизразен придонес на корпоративниот сектор, велат од НБРМ.

Според надлежните, годишниот пораст на кредитите од 6,4 % е резултат на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства.

Паричната маса (монетарниот агрегат М31,2) во август 2023 година се намали 0,2 % на месечна основа главно поради падот на депозитните пари и готовите пари во оптек, а во помал дел и од долгорочните депозити до две години, во услови на раст на краткорочните депозити. Анализирано на годишна основа, паричната маса бележи раст од 7,4 %, што во најголем дел се должи на повисоките депозитни пари, како и на краткорочните депозити при позитивно влијание и на другите компоненти.

„Во август вкупните депозити остварија месечно зголемување од 0,2 % и во целост се објаснува со растот на депозитите на корпоративниот сектор при пад на депозитите на домаќинствата. Годишниот раст изнесува 10,1 %, како резултат на зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку поизразен придонес на корпоративниот сектор“.

Вкупните кредити во август се повисоки 0,3 % во споредба на месечно ниво во целост поради зголеменото кредитирање на секторот домаќинства. Годишниот раст од 6,4 % е резултат на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства, информираат од НБРМ.

Макфакс

На почеток