Магазин

Ферид Мухиќ – прв добитник на наградата „Константин Филозоф“ за животно дело

Ферид Мухиќ – прв добитник на наградата „Константин Филозоф“ за животно дело

Филозофското друштво на Македонија годинава ги утврди наградите „Константин Филозоф“ во три категории: за животно дело, за филозофска книга на годината и за млад филозофски истражувач.

Конкурсот за наградите „Константин Филозоф“ беше распишан на 24 март, а пријавувањето на кандидатите траеше до 1 октомври. Комисијата за доделување на наградата за животно дело, во состав: Мирко Ѓошевски (претседател), Денко Скаловски и Сузана Симоновска (членови) донесе едногласна одлука прв добитник на оваа награда да биде академик Ферид Мухиќ.

Во своето образложение комисијата подетаљно ги артикулира трите клучни аспекти за оваа награда пропишани во конкурсот: (1) вкупниот опус на филозофот во филозофското творештво, (2) филозофското образование и (3) афирмација на филозофијата во земјата и странство. Понатаму, комисијата дава поширок увид: „… Што се однесува до квалитативните аспекти на овој грандиозен опус, комисијата може да се повика на многуте признанија што академик – професор д-р Ферид Мухиќ ги има добиено во Македонија и странство. За него и неговите дела досега е пишувано, се пишува и ќе се пишува од автори со авторитет и перо. А треба да се има на ум дека квалитативната анализа на опусот на Ферид Мухиќ не е ни малку лесен и едноставен потфат. Станува збор за автор, кој е филозоф научник, филозоф поет и писател, филозоф учител и утешител…“

Ферид Мухиќ (1943) е еден од доајените на македонската филозофска мисла. Магистрира и докторира на Универзитетот во Белград, а целиот свој својот работен век го поминува на Катедрата/Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје, каде што предава голем број предмети. Под негово менторство се одбранети десетици дипломски, магистерски и докторски трудови од областа на филозофијата. Бил визитинг-професор на повеќе универзитети во светот, како што се Државниот универзитет на Флорида, Универзитетот „Сиракуза“ во Њујорк, Универзитетот „Сорбона“ во Париз, Меѓународниот институт за исламска мисла и цивилизација од Куала Лумпур итн. Член е на две академии: Бошњачката академија на науките и уметностите (БАНУ), на која и е прв претседател, како и на Европската академија на науките и уметностите. Има објавено импозантен број трудови од сферата на филозофијата и книжевноста, а најзначајните филозофски дела му се од областа на историјата на филозофијата, особено современата филозофија. Застапен е во голем број филозофски и книжевни антологии во САД, Велика Британија, Франција, Германија, Италија, Малезија итн. Преведуван е на англиски, арапски, германски, турски, албански, италијански и други јазици.

Наградата ќе му биде свечено врачена на 20. одбележување на Светскиот ден на филозофијата, 16 Ноември, во свечената сала на Филозофскиот факултет.

На почеток