Македонија

Извештајот на ЕК нотира сурова реалност: Европското знаменце злоупотребено, загриженост за Кривичниот законик, нема напредок во борбата со корупцијата

Во најновиот извешта на ЕК за напредокот на Македонија, се консатира дека нема напредок во ниту една од клучните области во првиот кластер од преговорите – судство и борба против корупција, реформа на јавна администрација и демократски институции.

Европската комисија изразува загриженост за измените на Кривичниот законик, се нотира и злоупотребата на европското знаменце.

Во извештајот пишува дека има делумен напредок само во делот на економските критериуми. Има и критики во делот на јавната администрација. Пофалба има само за посветеноста за евроинтеграциите.

На почеток