Македонија

Владата го прифати усогласениот текст на Договорот за соработка со Израел во областа на електронските комуникации

Владата, на денешната седница ја разгледа и усвои и Информацијата од Министерството за информатичко општество и администрација, за извршени преговори на Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државата Израел, за соработка во областа на електронски комуникации и поштенски услуги и го разгледа и прифати усогласениот текст на Договорот.

Овластен е министерот Адмирим Алити во име на Владата на Република Северна Македонија да го потпише Договорот.

Воспоставувањето на соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државата Израел за соработка во областа на електронски комуникации и поштенски услуги, како што е објаснето од Министерството за информатичко општество и администрација е со цел унапредување на трговските и техничките размени како од економски и социјален аспект, така и во насока на продлабочување на заемните врски за модернизација на електронските комуникациски мрежи.

На почеток