Услови за користење

Посетителите на “Скопје 1” (www.skopje1.mk) и на страните на социјалните мрежи имаат право на увид на сите содржини кои се објавени, за лично информирање. Дозволено е само преземање на првиот пасос од вест/текстуален дел од веста, на која ќе биде назначен извор (Скопје 1) и ќе се стави активен хиперлинк до артиклот.

Забрането е секакво продуцирање и репродуцирање на сите артикли објавени од Скопје1.мк без претходна писмена согласност од Ст Груп чиј издавач е Скопје1.мк. Под артикли се сметаат текстови, видеа, фотографии и се останато што го содржи логото на Скопје1.мк, се што е објавено ма веб страната www.skopje1.mk.

Ст Груп го задржува правото да издава фактури на физички и правни лица без претходна најава, доколку тие не ги почитуваат Условите за користење. Во случај истата да не биде платена во дадениот рок, Ст Груп ќе поведе постапка против неовластениот објавувач пред надлежниот суд за присилна наплата.

На почеток