За нас

Електронскиот медиум „Скопје1.мк“ е платформа за вести од информативен карактер, чија цел е објавување информации за информирање на јавноста. Тимот од новинари и надворешни соработници – професионално, објективно и непристрасно се стреми секојдневно да ги пренесе вестите до публиката.

Производството на вести, „Скопје1.мк“ го прави самостојно, користејќи свои извори на информации. Исто така, преку јавно достапни сервиси ги пренесува ставовите и вестите од своите соработници. Освен вестите од информативната редакција, на медиумот се пласираат спортски, културни, забавни и едукативни вести.

Главен и одговорен уредник:
Горан Јакимовски

Новинар и уредник:
Кристијан Ландов
k[@]landov.mk

Редакција:
Марта Челиковска
Дејан Митрески
Елена Петковска

Е-маил контакт: [email protected]

Маркетинг контакт: [email protected]

На почеток