Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Еве како завршуваат возилата кои ги донира Агенцијата за управување со одземен имот

Еве како завршуваат возилата кои ги донира Агенцијата за управување со одземен имот. А нешто слично се случи и со полицискиот џип кој го дониравте во ПС Ростуше, вели ВМРО-ДПМНЕ Маврово Ростуше.

„А кога веќе сте отвориле срце-како од ваша приватна своина да донирате, отстапете и едно возило на Општината Маврово и Ростуше, нека не троши 3.500.000 (три милиони и петстотини илјади) денари за на крај возилото да заврши како прикажаното на слика два…“, стои во објавата.

На почеток