Свет

Нема ниту една трага од телото на Данка Илиќ

Осомниченте за убиството на Данка Илиќ, С.Ј. и Р.Д., татко на осомничениот Д.Д., ги прекинале полномошната на своите адвокати и ќе продолжи да ги брани бранител по службена должност.

Адвокатот Радомир Мунизаба за „Блиц“ објаснува дека постои можност тоа што осомничените за убиството на Данка Илиќ ги смениле бранителите да влијае и тие да ја сменат стратегијата.

„Со ангажирање на нов бранител може да дојде до промена на одбраната на осомничениот, односно дали осомничениот ќе молчи во текот на постапката, дали ќе изнесе одбрана, како и дали во некоја фаза ќе ја дополни својата одбрана или ќе ја промени. “, објаснува Munizaba за Flash.

Се поставува прашањето зошто осомничените не ангажирале друг адвокат, туку ќе продолжат да ги брани бранител по службена должност?

„Кога на избраниот бранител ќе му се одземе полномошното, а осомничениот не ангажира нов бранител, тогаш обвинителството или судот му определуваат бранител по службена должност. Ова правило важи во случаи кога начелото на задолжителна одбрана се применува, а задолжителна одбрана е пропишана кога се заканува поголема затворска казна и кога осомничениот е лишен од слобода Во конкретниот случај не знаеме зошто осомничениот не ангажирал нов бранител и поради таа причина. истражен орган по службена должност му постави нов бранител“, вели адвокатот.
Тој посочува дека е важно да се најде телото на Данка Илиќ и посочува дека клучен доказ против осомничените би биле наодите за повреди на телото на жртвата. Објаснува и кои би биле клучните индиции во постапката за смртта на Данка Илиќ.

„Доколку се работи за кривично дело против безбедноста во сообраќајот, тогаш трагите или оштетувањата на асфалтот, како и на автомобилот се најважниот доказ. А во конкретниот случај најзначајни повреди се повредите на телото на жртвата. Исто така, сите споменати траги, штети и повреди на жртвата би биле опфатени во сообраќајот и вештачењето. Во конкретниот случај би биле земени предвид ознаките од автомобилот и од автомобилот“, објаснува соговорник.

Од Мунизаба наведуваат дека специфично за овој случај е тоа што не била пронајдена трага дека телото на Данка Илиќ било на местата каде што осомничените рекле дека го земале телото.

„Можеме само да претпоставуваме зошто телото не е пронајдено, но она што е специфично за овој случај е дека не е пронајдена трага дека телото на жртвата е на местата каде што осомничените рекле дека го земале телото. Ниту парче облека, коса, или некој друг предмет со потекло од Данка Илиќ“, тврди Мунизаба.

Се поставува прашањето што ќе се случи во самата истрага доколку осомничените ги сменат изјавите во кои го признале делото и детално го опишале.

„Осомничените имаат право да се бранат како што сакаат, што значи дека доколку во првата фаза при давање изјава признале дека сториле кривично дело, подоцна можат да го сменат исказот и да кажат дека поради некоја за нив позната причина не се држат до Признанието во тој случај ги зема предвид нивните изменети изјави, како и сите други материјални докази, а по изведувањето на доказите на главниот претрес, судот одлучува дали има виновни или ослободителна пресуда. може да дојде до промена на одбраната на осомничените во оваа кривична постапка“, вели Мунизаба.

На почеток