Охрид

Извршена е комплетна реконструкција на тоалетите во централниот објект на ООУ “Братство-Единство”

Извршена е комплетна реконструкција на тоалетите во централниот објект на ООУ “Братство-Единство”.

„Инвестицијата е во вредност од 1.387.392 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на Општина Охрид. Продолжуваме посветено да работиме за подобрување на условите за учениците во основните и средните училишта“, објави Кирил Пецаков – Градоначалник на Општина Охрид.

На почеток