ОО

Охрид домаќин на „Културното наследство во Охридскиот регион“

Утре точно на пладне во музејската зграда – Куќа на Робевци ќе биде отворена фотографската изложба „Културното наследство во Охридскиот регион“.

Организатор на настанот е Здружението за заштита и одржлив развој на животната средина „Регионален Зелен Центар- Охрид“ .

На почеток