Македонија

И министерот Тошковски на маса со синдикат на полицијата

Денес, 02.02.2024г. министерот Панче Тошковски оствари средби со раководствата на Македонскиот полициски синдикат, Независниот синдикат на полицијата и Синдикатот на полиција во Македонија. На средбите министерот Тошковски ја изрази својата отвореност за соработка со сите синдикати и посочи дека како Министер има чесни и искрени намери за подобрување на работата на министерството во целост и во таа насока ќе биде партнер на синдикатите со цел да се зајакне достоинството на полициските службеници кои треба да бидат сервис на граѓаните и гарант за безбедноста на државата.

Исто така, од страна на министерот беше побарано од синдикатите во рамките на своите можности да помогнат во надминување на предизвиците поврзани со кризата која се појави во делот на издавање на лични документи, а од негова страна ќе бидат преземени сите мерки и активности во рамките на законските можности со цел обезбедување награда за оние вработени кои ќе изразат желба да помогнат во надминување на предизвиците поврзани со овој процес.

Од страна на раководителите, министерот беше запознаен со структурата и работата на синдикатите и беше изразена благодарност за поканата за средба и подготвеност за соработка и воспоставување на партнерски однос со министерот во насока на подобрување на условите и работата на министерството.

На почеток