Македонија

Изградба на модерен Клинички центар, завршување на Клиничката болница Штип, спојување на Клиниките во еден Клинички центар, приоритети на ВМРО-ДПМНЕ

„За здравството во последните седум години има само една констатација, тоа е во полукоматозна состојба, на апарати“ вели Игор Николов, претседател на Комисија за здравство на ВМРО-ДПМНЕ и додава:

Власта на СДС и ДУИ со лошо менаџирање го уназади здравствениот систем, особено јавното здравство. Не само што нема прогрес во ресорот што живот значи, туку имавме и враќање наназад за неколку децении.

Изминатиов период сведоци сме на корупција, негативна селекција и непотизам. Од ветениот “ЌЕ” живот реализираа едвај 20 проценти. Зад себе по 7 години оставија само деградација на здравствениот систем, кадар кој е демотивиран од непотистичките и исполитизирани вработувања. Сведоци сме и на разрешувања и кардовски решенија без никакви критериуми односно чисто партиско влијание кое се определува врз основа на рок на некакви сертификати.

ВМРО-ДПМНЕ како идна влада има план преку Платформата за здравствениот систем да го ресетира здравството преку подобрување на три клучни сегменти, а тоа се ефикасност, ефективност и економичност.

Приоритет ќе ни биде зајакнување на здравството во регионите, односно завршување на Клиничката болница во Штип, која што треба да прерасне во универзитетска клиничка болница и столб на здравството во источна Македонија.

Приоритет ќе ни биде укинување на дуализмот со врзани потписи и спојување на Клиниките во еден Клинички центар. Приоритет ќе ни биде модерен Клинички центар и подобрување на функционалноста на здравствените институции. Приоритет ќе биде зајакнување на примарното и секундарното здравство.

Ќе ги вратиме едукацијата и обуките во странство, како главен столб на кадровската политика. Овие едукации и обуки беа укинати последните 7 години. Веднаш ќе иницираме законски измени со цел да се вработува најдобриот медицински кадар, во рамки на национална стратегија за здравство. Ќе ги вработуваме и најдобрите студенти и талентирани ученици од медицинските факултети и медицинските училишта.

Ќе ги зајакнеме ресурсите на итната медицинска помош и ќе го зголемиме бројот на пунктови на итна медицинска помош.

Важно е да замине оваа Власт, Важно е здравствениот систем да се рестартира преку зајакнување на три круцијални сегменти, а тоа се ефективност, ефикасност и економичност.

На почеток