ОО

Во рамки на проектот „Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид“ реализирани три едукативни работилници

Во рамки на проектот „Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид“ Здружението за заштита и одржлив развој на животната средина ‐ Регионален зелен центар Охрид реализираше три едукативни работилници за учениците од основните училишта и изработи дигитална брошура за археолошкиот локалитет „Самоилова Тврдина“.

На работилниците кои се одржаа во месец февруари присуствуваа вкупно 134 учесници од шест основни училишта во Општина Охрид, ООУ „Ванчо Николески“ – с. Лескоец; ООУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид; ООУ „Братство Единство“ – Охрид; ООУ “Кочо Рацин“ – Охрид; ООУ „Григор Прличев“ – Охрид и ООУ„ Христо Узунов“ – Охрид.

Темата на работилниците беше значењето на културното наследство во Охрид и истите се одржаа во два дела, едукативен и забавен. Во првиот дел учениците имаа можност да го прошират своето знаење и да научат нешто повеќе за богатото културно наследство преку кратки презентации со интересни факти, визуелна презентација преку изработени 3Д принт артефакти и проследување на едуактивни видеа. Вториот дел од работилниците беше наменет за забава и тимски игри, во кои учениците имаа прилика за меѓусебно запознавање, дружење и развивање на лидерски и комуникациски вештини.

На почеток