ОО

Се одржа 40-та Седница на совет на Општина Охрид

Со шеснаесет точки на дневниот ред, денес се одржа четириесетата седница на Советот на Општина Охрид. На дневен ред беа неколку точки за работата на јавните претпријатија, а поголемиот дел се однесуваа на урбанистичката сфера и информацијата за Физибилити студијата за развој на касерната Охрид во технолошко-рекреативна зона.

Без поголеми дискусии, сите точки на дневниот ред беа усвоени со значителен број гласови.

На почеток