Македонија

Марија Андоновска нов директор на Институтот за јавно здравје

Две здравствени установи добија нови директори.

Со институтот за јавно здравје ќе раководи Марија Андоновска. Андоновска по професија е дипломиран стоматолог. Таа работи на Уни­вер­зи­тет­ски­от сто­ма­то­ло­шки кли­нич­ки цен­тар во Скопје и е асистент на Катедрата за болести за забите и ендодонтот.

На местото на досегашниот директор Христијан Костов на Градската општа болница „8-ми Септември“ доаѓа доктор Синиша Стојаноски.
Стојаноски е Доцент на Институтот за Патолошка физиологија и Нуклеарна медицина, а во моментот е пратеник во Собранието.

Следната недела се очелука промена на директорите и во другите здравствени установи.

На почеток