Скопје

Гази Баба субвенционира купување на електричен тротинет

Општина Гази Баба, со цел да ги стимулира жителите од својата општина за користење на електричен тротинет, на граѓаните кои ќе купат нов електричен тротинет во Република Македонија во период од објава на Јавниот повик, 03.05.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на тротинетот. Средствата што Општина Гази Баба ќе ги субвенционира се во износ од 30% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 7.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

„Од вчера општина Гази Баба, со цел да ги стимулира жителите од својата општина за користење на електричен тротинет, на граѓаните кои ќе купат нов електричен тротинет во Република Македонија во период од објава на Јавниот повик, 03.05.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на тротинетот. Средствата што Општина Гази Баба ќе ги субвенционира се во износ од 30% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 7.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Субвенции за електрични тротинети на територија на општина Гази Баба се воведени за прв пат. Ги повикувам граѓаните да аплицираат и да ја искористат можноста“, вели Бобан Стефковски.

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Гази Баба за купување електрични тротинети во 2022 година – Општина Гази Баба (gazibaba.gov.mk)

На почеток