Македонија

Владата бара инспекција да го тресе синдикатот на контролорите на летање, ама и да се провери дали е безбедно небото

По упадот во М-НАВ, Владата и порача на Агенцијата за цивилно воздухопловство да провери дали е безбеден воздушниот сообраќај, а на синдикалните роганизации им прати инспекции.

„Владата ѝ препорача на Агенцијата за цивилно воздухоповство да продолжи со започнатите активности кои произлегуваат од спроведениот вонреден инспекциски надзор за утврдување на состојбите околу безбедноста и обезбедувањето на воздушниот сообраќај и за истото да го информира ресорното министерство и Владата.

Владата воедно го задолжи Инспекторатот за труд да изврши вонреден инспекциски надзор за работењето на синдикалните организации во рамки на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловна навигација „М-НАВ“ А.Д. – Скопје и за истото да ја информира Владата“, информираат од тамошниот прес-центар.

На почеток