Скопје

Зголемен број автобуси од и кон Гробишта Бутел за време на верскиот празник Задушница

Ве информираме дека поради верскиот празник Задушница, утре, петок (8.03.2024 год.) и в сабота (9.03.2024 год.), на редовните линии 59 (Карпош 3 – Кучевишка бара – Гробишта Бутел), 59А (Ново Лисиче – Гробишта Бутел) и 59Б (Кисела Вода – Гробишта Бутел) ќе сообраќаат дополнителен број автобуси.

ВОЗЕН РЕД – 8.03.2024 год. (петок)
Линија 59
Од Карпош 3: 6.20 ч, 6,50 ч, 7.50 ч, 8.30 ч, 9 ч, 9.20 ч, 10.10 ч, 10.30 ч, 10.50 ч, 11.50 ч, 12 ч, 12.25 ч, 13.20 ч, 13.30 ч, 14.05 ч., 15 ч, 15.05 ч, 16.15 ч, 16.45 ч, 18.15 ч.
Од Кучевишка бара (Гробишта Бутел): 5.15 ч, 6.15 ч, 7.05 ч, 7.45 ч, 8.35 ч, 9.20 ч, 9.45 ч, 10.05 ч, 11.00 ч, 11.15 ч, 11.35 ч, 12.35 ч, 12.45 ч, 13.10 ч, 14.05 ч, 14.15 ч, 15.30 ч, 15.45 ч, 15.50 ч, 17.30 ч, 19.05 ч.
Линија 59 А
Од Ново Лисиче: 8.25 ч, 9.20 ч, 10.50 ч, 11.10 ч, 12.20 ч, 13.50 ч, 15.20 ч.
Од Гробишта Бутел: 10.05 ч, 10.30 ч, 11.35 ч, 13.05 ч, 13.25 ч, 14.35 ч, 16.05 ч.
Линија 59 Б
Од Кисела Вода: 9.10 ч, 9.50 ч, 10.40 ч, 12.10 ч, 12.40 ч, 13.40 ч, 15.10 ч.
Од Гробишта Бутел: 9.10 ч, 9.55 ч, 11.25 ч, 11.55 ч, 12.55 ч, 14.25 ч, 15.55 ч.

ВОЗЕН РЕД – 9.03.2024 год. (сабота)
Линија 59
Од Карпош 3: 6.20 ч, 7 ч, 7.50 ч, 8.10 ч, 8.35 ч, 9.20 ч, 9.40 ч, 10.05 ч, 10.50 ч, 11.10 ч, 11.35 ч, 12.20 ч, 12.40 ч, 13.50 ч, 15.20 ч, 16.50 ч, 18.15 ч.
Од Кучевишка бара (Гробишта Бутел): 5.35 ч, 7.05 ч, 7.45 ч, 8.35 ч, 8.55 ч, 9.20 ч, 10.05 ч, 10.25 ч, 10.45 ч, 11.35 ч, 11.55 ч, 12.20 ч, 13.05 ч, 13.25 ч, 14.35 ч, 16.05 ч, 17.30 ч, 19.05 ч.
Линија 59 А
Од Ново Лисиче: 7.10 ч, 7.40 ч, 8.25 ч, 8.40 ч, 9.10 ч, 10.10 ч, 10.40 ч, 11.10 ч, 11.40 ч, 12.10 ч.
Од Гробишта Бутел: 7.55 ч, 8.25 ч, 9.25 ч, 9.55 ч, 10.30 ч, 10.55 ч, 11.25 ч, 12.25 ч, 12.55 ч, 13.25 ч.
Линија 59 Б
Од Кисела Вода: 7.10 ч, 8.50 ч, 9.50 ч, 10.30 ч, 12.10 ч, 12.40 ч.
Од Гробишта Бутел: 8 ч, 9.10 ч, 9.40 ч, 11.20 ч, 11.55 ч, 13 ч.

На почеток