Свет

Американската централна банка потврди рекордна загуба во 2023 година

Американската централна банка потврди дека ја затворила 2023 година со рекордна загуба од 114,3 милијарди долари, со повеќекратно повисока цена на каматата на депозитите на комерцијалните банки.

Во 2022 година, ФЕД работеше со нето добивка од 58,8 милијарди долари. Деловниот извештај за минатата година го отсликува влијанието на покачените основни каматни стапки, од нула на сегашните 5,25 на 5,5 отсто, со цел да се ограничи инфлацијата.

ФЕД почна агресивно да ги подига во пролетта 2022 година, што исто така значи дека плаќа камата на депозитите на банките, паричните фондови и другите финансиски компании. Минатата година, според ревидираните податоци, им биле исплатени 176,8 милијарди долари, наспроти 60,4 милијарди долари платени во 2022 година.

Каматните плаќања од обратни репо операции се зголемија од 41,9 милијарди на 104,3 милијарди долари. Приходите на ФЕД од купените обврзници останаа горе-долу на нивото од 2022 година и изнесуваа 163,8 милијарди долари.

Според законот, ФЕД плаќа профит во Министерството за финансии. Покрај каматата на обврзниците, нејзин извор на приход се и услугите што ги дава на финансискиот систем. Во последните години оствари значителен профит благодарение на многу ниските каматни стапки и големото портфолио на обврзници.

Филијалата на ФЕД во Св. Луису во минатогодишниот извештај забележа дека можеби ќе може повторно да уплати пари во државната каса за неколку години.

Кога работи со загуба, американската централна банка може да создава пари за финансирање на операциите, што значи дека не се соочува со пречки во работењето.

Така, ФЕД им се придружи на централните банки на другите големи светски економии кои минатата година ја завршија во длабоко црвено поради зголемените каматни стапки, вклучувајќи ги Европската централна банка, германската Бундесбанк и швајцарската СНБ.

На почеток