Македонија

Велковски: Буџетот на МТСП оштетен над 2,5 милиони евра

Во период од јуни 2022 до минатиот месец се дадени незаконски праични средства на над 1000 граѓани во име на социјална помош. Со ова е оштетен буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 155.038.530,00 или над 2.5 милиони евра.
Во моментов изготвени и донесени се 1134 решенија за прекин на Гарантирана минимална помош и Социјална сигурност со забрана за користење на правото во наредните 12 месеци. Граѓаните имаат право на редовен правен лек до второстепените органи па дури потоа центрите за социјална работа ќе склучат спогодби за враќање на неосновано примените парични средства.
„Ја искористиле Ковид кризата кога се се олесниле условите за користење на социјалните права од аспект на поседување регистрирано моторно возило и во системот влегле сите возила постари од пет години. Иако официјално Ковид кризата завршила на 30.06.2022 година, ништо не се преземено за преиспитување на предметите на корисниците што поседуваат регистрирано моторно возило и истите останале во системот на социјалната заштита и неосновано ги користеле правата“, изјави денеска министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски.
Според него, јасен е Законот за социјална заштита од 2019 година и подзаконските акти каде јасно и прецизно е определено дека доколку подносителот/корисникот поседува регистрирано моторно возило не може да го оствари и користи правото на ГМП, па оттука се поставува прашањето што работеле раководните структури на министерството во овие 18 месеци.
„На 20-ти Јануари 2024 година е склучен договорот за размена на податоци на дата базите по електронски пат помеѓу тогашните министри Тренчевска и Спасовски. Првата размена на податоци е направена дури на 5-ти Март 2024 година што го поставува прашањето: Зошто се чекало? А што правела министерката до 20 јануари 2024 година? Дали се обезбедувале податоци секој месец како што предвидува законот или пак размената на податоци преку CD или USB е доставувано во нереално време односно со задоцнување од неколку месеци со што се овозможило во системот да влезат лица на кој не им следуваат овие права. Сеуште останува енигма и прашањето, зошто се чекало моето назначување како технички министер за да почне размената на податоците кога истата можела да се направи и веќе наредниот ден а тоа е 10 дена пред моето назначување за министер“, праша министерот Велковски.

На почеток