Македонија

За здравје кај Мерко нема да се учи, поништено одобрението за струшкиот универзитет

Одборот за акредитација на високото образование го поништи Факултетот за здравствени науки издадена за Меѓународниот универзитет-Струга, со кој раководи семејството на струшкиот градоначалник Рамиз Мерко.

Одборот за акредитација на високото образование на денешната седница донесе Одлука за поништување на акредитацијата на проектот за основање на Факултет за здравствени науки на приватната високообразовна установа Меѓународниот Универзитет во Струга.

„Со оваа Одлука на Одборот за акредитација на високото образование се поништуваат и сите други правни дејства во врска со почеток со работа на Факултетот за здравствени науки на приватната високообразовна установа Меѓународниот Универзитет во Струга“, соопштија од Одборот за акредитација на високото образование.

На почеток