Македонија

Споредба на излезноста меѓу референдумот и последните локални избори

Според досегашната статистика излезноста до 13 часот на последните локални избори била 27,3%. Сега е 15,9%.

Забележливо е драстичното опаѓање на излезеноста, особено во Струга како најекстремен случај. Подоле во прилог се процентуалната намаленост на излезеност во споредба со локалните избори по општини:

АЕРОДРОМ -45,1%
АРАЧИНОВО -38,1%
БЕРОВО -49,1%
БИТОЛА -43,1%
БОГДАНЦИ -50,7%
БОГОВИЊЕ -23,8%
БОСИЛОВО -54,2%
БРВЕНИЦА -41,2%
БУТЕЛ -41,1%
ВАЛАНДОВО -53,5%
ВАСИЛЕВО -55,3%
ВЕВЧАНИ -63,4%
ВЕЛЕС -52,7%
ВИНИЦА -59,8%
ВРАПЧИШТЕ -25,9%
ГАЗИ БАБА -56,9%
ГЕВГЕЛИЈА -46,2%
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ -49,3%
ГОСТИВАР -33,1%
ГРАДСКО -48,5%
ДЕБАР -33,6%
ДЕБАРЦА -63,7%
ДЕЛЧЕВО -46,3%
ДЕМИР КАПИЈА -65,1%
ДЕМИР ХИСАР -56,1%
ДОЈРАН -44,9%
ДОЛНЕНИ -7,6%
ЖЕЛИНО -38,7%
ЗЕЛЕНИКОВО -60,4%
ЗРНОВЦИ -70,8%
ЈЕГУНОВЦЕ -24,4%
КАВАДАРЦИ -59,2%
КАРБИНЦИ -58,6%
КАРПОШ -31,6%
КИСЕЛА ВОДА -52,0%
КИЧЕВО -50,1%
КОНЧЕ -74,4%
КОЧАНИ -53,3%
КРАТОВО -57,7%
КРИВА ПАЛАНКА -45,5%
КРИВОГАШТАНИ -62,0%
КРУШЕВО -46,4%
КУМАНОВО -30,7%
ЛИПКОВО 32,5%
ЛОЗОВО -61,3%
МАВРОВО И РОСТУША -34,0%
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА -65,3%
МАКЕДОНСКИ БРОД -51,7%
МОГИЛА -66,8%
НЕГОТИНО -56,2%
НОВАЦИ -67,6%
ОХРИД -45,4%
ПЕТРОВЕЦ -64,5%
ПЕХЧЕВО -50,4%
ПЛАСНИЦА -72,2%
ПРИЛЕП -44,6%
ПРОБИШТИП -55,1%
РАДОВИШ -53,3%
РАНКОВЦЕ -67,0%
РЕСЕН -50,9%
РОСОМАН -66,3%
САРАЈ 5,4%
СВЕТИ НИКОЛЕ -57,7%
СОПИШТЕ -70,5%
СТАРО НАГОРИЧАНЕ -72,3%
СТРУГА -73,3%
СТРУМИЦА -36,2%
СТУДЕНИЧАНИ -35,4%
ТЕАРЦЕ -18,6%
ТЕТОВО -10,2%
ЦЕНТАР -21,7%
ЦЕНТАР ЖУПА -40,4%
ЧАИР -18,8%
ЧАШКА -45,2%
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО -66,6%
ЧУЧЕР – САНДЕВО -63,3%
ШТИП -53,5%
ШУТО ОРИЗАРИ -42,6%

Кликни за да коментираш

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

На почеток