Македонија

Демократски сојуз: Нарушување на екосистемот е злосторство против природата и човештвото

Демократски сојуз: Нарушување на екосистемот е злосторство против природата и човештвото

Со изградбата на хидроцентралите сериозно ќе се загрози биодиверзитетот.

Сите експерти се изјаснија дека со малите хидроцентали целосно се уништува растителниот и животинскиот свет, се загрозува природниот тек на реката, крајречната вегетација, се прави ерозија на екосистемот.

Тоа е злосторство против природата и човештвото, велат од Демократски сојуз и додаваат дека Владата треба да ги послуша граѓаните и да ја запре постапката за изградба на ваков вид хидроцентрали насекаде во Македонија.

Макфакс

На почеток