Македонија

(ОБНОВЕНО) Таблицата со скандалозна лепенка во Грција е фотографирана во 2016 година

Обновено: Налепницата на која пишува: „Вие не сте Македонци, вие сте словени, Македонија е Грчка“ е од 2016 година и е направена во Грција.

Истата е само респоделена на социјалните мрежи и се претставува како годинешна. Всушност, не станува збор за покривање на табличка со „НМК“ туку со „МК“ ознака.

На почеток