Македонија

Посебна комисија ќе утврдува дали имало пропусти во лекувањето на починатото новороденче од Ресен

Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) ќе иницира формирање на комисија со цел да се утврди дали имало пропусти во начинот на лекување на родилката и новороденчето од Ресен кое почина 30 часа од породувањето.

,,Веднаш е направена аспирација, вештачка вентилација, тактилна стимулација и срцева масажа. Ординирана е терапија, направени се лабораториски анализи (крвна слика и ацидобазен статус) на ден 14.06.2024 и 15.06.2024. Поради влошување на клиничката слика на ден 15.06.2024 година од страна на неонатлог од битолската Болница по претходна консултација со анестезиолог од КАРИЛ и ЈЗУ УК за детски болести – Скопје извршен е транспорт со медицинско возило но во тек на транспортот доаѓа до дополнително влошувањена општата состојба со брадикардијата. При прием на Клиниката за детски болести новороденчето е без срцева акција и дишење, спроведена е реанимациска постапка по протокол, без одговор на истата и е констатиран Exitus letalis во 16.55 часот. Упатената дијагноза е P22.9 (респираторен дистрес синром) а причина за смртта Insufitientio cardiorespiratoria.”, се наведува во соопштението.

Констатирано е дека родилката се јавила во здравствената установа на ден 14:06.2024 година заради болки кои перзистирале два дена. Извршен е преглед од страна на специјалист гинеколог-акушер, направени две кардиотокографски иследувања и примена е на одделот за гинекологија и акушерство за породување со царски рез со оглед на тоа што ова и била втора бременост. Во 2012 година исто така била породена со цариски рез. Земени се примероци за лабораториска анализа – крвнa слика и анализи за фактори на коагулација и крвна група во службата за трансфузиологија.

,,Породувањето е извршено со спинална анестезија во 11:43 часот на наведениот датум за што постои писмена согласност од страна на родилката. По породувањето, и наредниот ден 15.06.2024 година постојано се следи нејзината здравствена состојба и вршени се лабораториски анализи.”, се наведува во соопштението од ДСЗИ.

На почеток