Македонија

Уставен суд: Ниту еден од кандидатите не го доби потребното мнозинство

Денеска продолжи седницата за избор на нов претседател на Уставниот суд.

Се гласаше два пати за различни кандидати, при што ниту еден од нив не го доби потребното мнозинство, односно поддршка од најмалку две третини од вкупниот број на судии или најмалку 6 гласови.

Во моментот се вршат консултации помеѓу судиите за продолжението на оваа седница.

Седницата за избор на претседател на Уставниот суд, започна на 30 мај и досега имаше осум круга гласања.

Со оглед дека се уште не е избран нов претседател на Судот, а со цел Уставниот суд да функционира непречено, судиите едногласно зазедоа став дека за прашањата кои се однесуваат на управувањето, да се одлучува колективно.

Мандатот на досегашниот претседател на Уставниот суд, Добрила Кацарска заврши на 2 јуни 2024 година, вчера, по што од денеска продолжи да ја извршува функцијата судија на Уставен суд.

На почеток