Коментари

„Убо ова со медицински факс во Струга – ојш на плажа, се капиш и дур се сушет купаќите завршвиш“, иронични реакции за Мерко

На Факултетот за здравствени науки на Меѓународниот Универзитет во Струга нема да се запише ниту еден студент и нема да се студира се додека не се исполнат законските услови за акредитација на студиските програми кои согласно Законот за високо образование се суштински дел за една високообразовна институција да започне со работа, велат од Одборот за акредитација.

Позитивно мислење претходно дале и Агенцијата за квалитет на високо образование и Одборот за акредитации.Од МОН велат дека поради потребата од повеќе здравствени работници во државата, Владата во изминатиот период поддржала повеќе иницијативи за основање на нови единици во состав на неколку високообразовни установи кои ќе реализираат студиски програми од соодветната област.

Вчера беше објавено дека на Универзитетот на Рамиз Мерко во Струга ќе почне со работа факултет за здравствени науки, што придонесе за многу реакции од јавноста:

 

На почеток